mv logo POLSKA.png
 
 

Maria Vision za przyczyną i wstawiennictwem Niepokalanej Maryi, jest inicjatywą siania w świecie dobra poprzez skarb Ewangelii, będącej wielkim źródłem Bożej miłości, zbliżającej nas do piękna pierwotnej natury Jego stworzeń. Poświęcamy naszą pracę z nadzieją ukazania Jego Chwały powierzając się wstawiennictwu Maryi.

 
B5DF3B20-76DA-4A18-BDDA-4438FA168B93.jpg

MARIA VISION POLSKA

 
Maria Vision Polska

Maria Vision Polska

Msza Święta - Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej

Orędzie z Medziugorje, 25 listopad 2022

Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej